O NAS

DOBACZEWSKI Projektowanie Instalacji Sanitarnych to biuro projektowe branży sanitarnej zajmujące się głównie projektami obiektów przemysłowych jak również projektami obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkaniowymi. Na przestrzeni ostatnich lat firma wykonała wiele projektów dla Inwestorów Polskich jak i Zagranicznych. Ściśle współpracujemy zarówno z biurami architektonicznymi jak i firmami wykonawczymi oraz innymi biurami branżowymi. Wykonujemy projekty od wczesnego stadium koncepcji wielobranżowej poprzez Projekty Budowlane, Przetargowe, udział w procesie wybierania wykonawcy Inwestycji, Projekty Wykonawcze, Nadzory Autorskie aż do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania technologii BIM w oparciu o oprogramowanie REVIT.

OFERTA

PROJEKTY

PROJEKTY W BIM

WSPARCIE
TECHNICZNE

PROJEKTY

Oferujemy opracowanie projektów instalacji sanitarnych od fazy Koncepcyjnej przez Projekt Budowlany, Opracowanie dokumentacji przetargowych oraz Projekt Wykonawczy. Wykonujemy projekty instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. W zakresie instalacji wewnętrznych: Instalacje wod-kan, instalacje wentylacyjne, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje gazowe, Instalacje tryskaczowe, instalacje technologiczne (między innymi odpylanie, sprężone powietrze, gazy techniczne). W zakresie instalacji zewnętrznych: Instalacje, sieci i przyłącza wod-kan, instalacje zewnętrzne gazowe, instalacje wododciągowe przeciwpożarowe.

PROJEKTY W BIM

Wykonujemy projekty w najnowszej i coraz popularniejszej wśród Inwestorów technologii BIM przy użyciu oprogramowania Revit. Umożliwia ono bardzo precyzyjną koordynację eliminującą późniejsze problemy na budowie, wymianę informacji pomiędzy branżami w ramach jednego opracowania oraz finalnie przekazanie Inwestorowi modelu instalacji w budynku ze wszystkimi niezbędnymi dla niego informacjami przydatnymi w późniejszej eksploatacji obiektu.

WSPARCIE
TECHNICZNE
INWESTORA

W naszych projektach wykorzystujemy najnowsze technologie oraz skupiamy się na rozwiązaniach zapewniających Inwestorowi optymalne koszty Inwestycyjne oraz eksploatacyjne adekwatne do jego potrzeb. Wykonujemy niezbędne analizy ekonomiczne oraz energetyczne na każdym etapie inwestycji. wspieramy Inwestora w uzyskaniu certyfikatów (np. LEED BREEAM). Współpracujemy z certyfikatorami oraz pracownikami naukowymi przy opracowywanych analizach. Wspieramy Inwestora w uzyskaniu opracowań środowiskowych takich jak Decyzje środowiskowe, operaty wodnoprawne itp. Na życzenie Inwestora uczestniczymy aktywnie w realizacji inwestycji pełniąc nadzory autorskie na budowie, wspierając inwestora w kontroli postępu prac, harmonogramu oraz kosztów inwestycji.

KONTAKT

PROJEKTOWANIE INSALACJI SANITARNYCH
UL. PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 78 LOKAL 2.06
697050787
BIURO@DOBACZEWSKI.PL
MAPA DOJAZDU
Scroll to Top